Expertgroepen

Als je op expeditie gaat moet je het goed doen. Daarom hebben we expertgroepen: deze beleidsvoorbereiders brainstormen, onderzoeken en doen voorstellen. Alle schooldirecteuren doen hieraan mee, maar ook leerkrachten, kwaliteitsondersteuners, onderwijsassistenten en ouders kunnen meedoen met een expertgroep.

We werken met onderstaande expertgroepen: 

Onderwijskwaliteit
De expertgroep Onderwijskwaliteit heeft zich tot doel gesteld het stimuleren van de kwaliteitsgerichte cultuur binnen Arlanta. Deze cultuur kenmerkt zich door sterke verbindingen (samen werken aan kwaliteit), verantwoordelijkheid nemen en geven, ruimte bieden aan experimenteren en ontwikkelen van een reflectieve houding.  De expertgroep wil haar doel realiseren door het door het initiëren, ontwikkelen, monitoren en borgen van processen in dienst van de onderwijskwaliteit.
Het Intern Ondersteuningsteam wordt gezien als haar belangrijkste ‘voertuig’. Het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en een op kwaliteitsverbetering gerichte houding van kwaliteitsondersteuners en directeuren staat centraal. 


De Academie
‘De academie’ heeft zich tot doel gesteld het leren van medewerkers van Arlanta te faciliteren en te stimuleren. Het is de plaats waar kennis ontsloten en gedeeld wordt en waar elkaar inspireren hoog op de agenda staat. Er worden verschillende activiteiten door medewerkers, voor medewerkers georganiseerd. Denk aan: workshops, masterclasses, inspiratiesessies, werken in plg’s, …. 
Een belangrijk onderdeel van de academie is het professionaliseren van de begeleiding van startende leerkrachten.
Daarnaast wil ‘de Academie’ ook bijdragen aan een goede doorlopende leerlijn van leerkracht in opleiding tot leerkracht vakbekwaam. Om dit te realiseren hebben we twee opleidingsscholen ingericht.

Actief ouderschap
Stichting Arlanta en de scholen werken voortdurend samen met ouders om het leren en de ontwikkeling van leerlingen optimaal te stimuleren en te ondersteunen, zowel thuis als op school. Zij zoeken gezamenlijk naar nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs en aan de ontplooiing van de leerling. Ouders staan bij ons op de kaart. Geen ouder en geen school staat er alleen voor. Iedere school geeft vorm en inhoud aan actief ouderschap: ‘bewust samen voor het kind’. 

Financiën
We willen de beschikbare (schaarse) middelen slim inzetten en waar mogelijk geld besparen. De expertgroep onderzoek wat mogelijk is, helpt directeuren bij financieel beleid, adviseert de bestuurder en deelt informatie en kennis.
Strategisch HRM

Focusgroep 
Focussen op wat echt belangrijk is, daarvoor hebben we onze Focusgroep. Die verbindt de vondsten uit de expertgroepen aan elkaar. 

Dwarsdenkers
Onze Dwarsdenkers gaan echt ‘out-of-the-box’ op avontuur, zo komen ze met verrassende oplossingen voor belangrijke vragen.