Waar we voor staan en gaan

Missie

‘Samen kinderen de wereld leren lezen’ is het motto van Arlanta en onze 21 basisscholen in Noardeast-Fryslân. Wij nemen kinderen mee op een onvergetelijke reis door de wereld van kennis, ontdekking, ontwikkeling en avontuur!

Hoe doen we dat?
We sluiten aan bij de reis van onze leerlingen. We prikkelen ze om nieuwe interesses, vaardigheden en talenten te ontwikkelen.  Door samen op avontuur te gaan, verbreden we hun horizon.

Onze scholen ondersteunen kinderen in hun ontwikkeling om zich in een complexe, multiculturele en kennisintensieve samenleving staande te kunnen handhaven en daarin te kunnen participeren. We leren ze ook hoe ze goed kunnen zorgen voor zichzelf, anderen en de wereld om hen heen.

Visie

We verbreden de horizon van kinderen nóg meer door hen niet alleen lezen, taal en rekenen te leren, maar ook door hen mee te nemen op een avontuurlijke ontdekkingsreis in kunst en cultuur, wetenschap en technologie, én digitale vaardigheden.

Om mee te kunnen draaien in onze kleurrijke en diverse samenleving, is het belangrijk dat je weet wie je zelf bent, hoe je bij kunt dragen aan het welzijn van anderen en zorg kunt dragen voor een leefbare aarde. Belangrijke waarden waar we veel energie insteken.

Alle scholen van Arlanta hebben een eigen identiteit. Dat kun je voelen aan het enthousiasme van de kinderen en ouders op elke school, en de manier waarop de leerkrachten en directeur samenwerken als een hecht team en het onderwijs vormgeven. Dit maakt elke school uniek en zorgt ervoor dat kinderen en ouders zich thuis voelen op hun ‘eigen’ school.

SP (Strategisch Perspectief)

In 2023 hebben we de avontuurlijke reis van Arlanta verwoord in een nieuw strategisch perspectief (SP). Hierin schetsen we de speerpunten van het avontuur dat we de komende vier jaar samen aangaan. Dit zijn ze:

We werken samen
It takes a whole village to raise a child. Volgens dit oude Afrikaanse gezegd is er een heel dorp nodig om een kind op te voeden! Daarom werken we heel graag samen met ouders, met de kinderopvang, met middelbare scholen, zorginstellingen, bibliotheken en lerarenopleidingen. Met hart en ziel zetten we ons samen in voor de ontwikkeling van kinderen en omringen we ze met zorg, plezier en aandacht.

We dagen uit
Wij hebben flink de reiskriebels van het avontuur dat we als Arlanta aangaan en dat brengen we over aan de kinderen. We dagen ze uit en maken ze nieuwsgierig, zodat ze gaan onderzoeken, ervaren, proberen en maken. Als kinderen écht betrokken zijn, wordt leren een feest en ontwikkelen ze hun talenten en vaardigheden.

Samen leren
Niet alleen de kinderen op onze scholen leren volop, ook als medewerkers blijven we leren. We klimmen, avonturieren en pionieren. We houden onze kennis en vaardigheden goed up- to-date. Op deze manier kunnen we goed meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en dat wat de samenleving van ons vraagt. We leren samen. Bij Arlanta leert iedereen!

Met elkaar in gesprek
We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. We blijven altijd in gesprek, ook als het lastig is en genieten samen van wat we bereiken. We hebben onze eindbestemming nog niet bereikt, maar door elkaar feedback te geven komen we steeds een stapje verder.

Samen op avontuur
Met een hoofd vol dromen en een hart vol zin zijn we steeds op avontuur. We experimenteren, pionieren en leren van elkaar wat wel en niet werkt. Wat we onderweg tegenkomen, pakken we aan. Soms struikelen we, maar dat mag ook. Dat maakt ons avontuur extra waardevol.

Sturen op verschillen
Elke mens is anders, elk kind is anders en ook elke school is anders. Al onze 21 scholen hebben een eigen karakter en dat vinden we een kwaliteit waar we trots op zijn mooi. We sturen op die verschillen. Zo is er ruimte voor kinderen, ouders en leerkrachten om te kiezen voor een school die echt bij hen past.

Een goede werkgever
Werkgeluk vinden we belangrijk. We willen graag dat onze medewerkers Arlanta een fijne werkgever vinden. Daarom bieden we scholen veel ruimte voor eigen beleid, tonen we onze waardering en maken we ruim baan voor ontwikkeling.

Hier is ons Strategisch perspectief.