Ouderbijdrage & Vrienden van

 

Ouderbijdrage

Basisscholen mogen een vrijwillige bijdrage vragen voor extra activiteiten zoals schoolreisjes, festiviteiten en vieringen. Je hoeft als ouder deze bijdrage niet te betalen als je dat niet kunt of wilt. Dan mag je kind natuurlijk gewoon meedoen, bij ons doen alle kinderen mee! 

Vrienden van de school

We zijn heel blij met onze ‘Vrienden van de school’. Als Vriend doneer je elk jaar € 7,50 aan de school waar jouw kind op zit, daar kan de school mooie dingen mee doen. Als je je kind aanmeldt voor school, kun je je al opgeven. Ook opa’s en oma’s en andere belangstellenden mogen Vriend worden.

Check voor meer info het protocol en het aanmeldformulier van de school.