MR en GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR zet het belang van kinderen, ouders én medewerkers voorop. In de GMR zitten ouders en medewerkers, de GMR is daarmee jouw stem! De raad denkt mee over de big issues binnen Arlanta, geeft een mening en heeft inspraak in beleid. Wil je in contact komen met de GMR? Mail dan naar: gmr@arlanta.nl

Medezeggenschapsraad (MR)
Ook op school telt de visie en mening van onze ouders en medewerkers: we zijn immers samen op avontuur! Elke basisschool heeft dan ook een eigen MR. Hierin zitten ouders en leerkrachten. De MR adviseert de directeur over dingen die de school aangaan en heeft soms ook instemmingsrecht. De leden van de MR worden om de vier jaar gekozen. Meer info? Vraag bij jouw eigen school naar de MR.