Veiligheid en verzekeringen

Veiligheid is natuurlijk topprioriteit op onze scholen, kinderen moeten veilig en beschermd kunnen leren en spelen. Daarom steken we hier veel energie in.

Schone en veilige gebouwen
Onze gebouwen en buitenspeeltoestellen voldoen allemaal aan de wettelijke normeringen, zodat kinderen hier veilig kunnen leren en spelen. Ook een jaarlijks Plan van Aanpak en een vierjaarlijkse risico-inventarisatie hoort hierbij.Het Onderwijsbureau in Meppel (OBM) controleert de scholen jaarlijks bouwkundig. Op basis van wat zij opmerken voeren wij jaarlijkse en meerjaarlijkse onderhoudswerkzaamheden uit, zodat alles spik en span blijft.

In een schone omgeving leren en spelen vinden we net zo belangrijk! Daarom worden de scholen goed schoongemaakt, op sommige scholen door medewerkers in dienst van Arlanta, op andere scholen door een schoonmaakbedrijf.

Veiligheids- en ARBObeleid Arlanta en BHV
We hebben een beleidsplan beschreven met als onderwerp veiligheid en ARBO. Dit plan kunt u hier lezen. Daarnaast hebben wij in geval van nood op elke school één of meer bedrijfshulpverleners (BHV-ers). Zij staan altijd klaar om in actie te komen en houden hun skills up-to-date met cursussen.

Verantwoordelijkheid ouders
Samen verzorgen we de reis van jouw kind door de basisschooltijd. Tijdens de schooluren letten wij natuurlijk op je kind, maar als ouder ben je ook verantwoordelijk voor een aantal dingen. Hele logische zaken eigenlijk, zoals gedrag en hygiëne, maar ook verzekeringen zoals Wettelijke Aansprakelijkheid, een ziektekostenverzekering, een tandartsverzekering en een verzekering voor verlies van persoonlijke bezittingen.