Team

Arlanta bruist van energie en is een plek waar verschillende mensen zich samen met hart en ziel inzetten voor goed onderwijs. Onze helden zijn niet alleen de juffen en meesters voor de klas, maar ook al onze andere medewerkers. Of je nu onderwijsassistent, conciërge, lid van de (G)MR bent: we hebben iedereen nodig om het best mogelijke onderwijs te geven.

Om je een idee te geven van hoe het reilt en zeilt bij Arlanta, hier een kort overzichtje:

Raad van Toezicht 
Onze Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit vijf leden. Zij houden een oogje in het zeil als het gaat om het functioneren van de stichting en de bestuurder. De RvT vervult de werkgeversrol voor de bestuurder. Daarnaast geven de vijf leden de bestuurder advies en zijn een klankbord. Wil jij contact met de RvT? Dan kun je een mail sturen naar rvt@arlanta.nl. 

College van Bestuur
Het College van Bestuur (CvB) is de kapitein op het schip. Het CvB geeft leiding aan de directies van de scholen en de stafmedewerkers. Heidi Rubingh is als voorzitter van het CvB eindverantwoordelijk voor alles wat we binnen Arlanta doen.  Zij houdt het schip stabiel tijdens onze dagelijkse avonturen. 

Stafbureau
In het bruisende hart van Arlanta vinden we ons stafbureau. Hier werken de beleidsadviseur Personeel en Organisatie en bestuurssecretaresse. Zij zijn de facilitators, adviseurs en supporters van ons team. Ze worden aangestuurd door de voorzitter van het CvB.

Directieoverleg
De directeuren van de scholen hebben de touwtjes in handen op hun eigen school, maar ze zijn samen ook verantwoordelijk voor alle scholen. Ongeveer tien keer per jaar komen ze samen voor een directieoverleg. Daarnaast nemen ze deel aan diverse werkgroepen.

Management Team
Het managementteam (MT) bestaat uit twee directeuren, de bestuurssecretaresse en het CvB. Samen bereiden ze het directieoverleg voor: ze stellen de agenda op en bewaken ons beleid, onze beslissingen en afspraken.

Kenniscentrum
Kennis kun je delen, maar ook vermenigvuldigen! Daarom hebben we een intern kenniscentrum. Daarin zitten de kwaliteitsondersteuners (kwo’ers), de orthopedagoog en hun leidinggevende. De laatste zorgt ervoor dat het kenniscentrum op volle kracht vooruit vaart. Met als doel om passend onderwijs te bieden voor ieder kind dat met ons meereist.

Kwaliteitsondersteuners (kwo’ers)
De kwo’ers vormen samen met de schooldirecteuren het IOT (Intern Ondersteuningsteam). Hun missie? De kwaliteit van het onderwijs op hun school naar een nóg hoger level tillen. Elke kwo’er is verbonden aan één of twee scholen én is deel van het BOT (Bovenschools Ondersteuningsteam).

Orthopedagoog
De orthopedagoog hoort bij het kenniscentrum en staat klaar om een helpende hand te bieden wanneer dat nodig is. Zij staat onze leerkrachten met raad en daad terzijde om ervoor te zorgen dat ieder kind binnen Arlanta kan groeien en bloeien.

We moeten ook het Onderwijsbureau in Meppel (OBM) niet vergeten: zij ondersteunen ons achter de schermen op het gebied van administratie, financiën, planning, controle en huisvesting.

Organogram

Als je benieuwd bent naar wie wat doet binnen Arlanta, kun je hier het organogram bekijken.